skip to Main Content

0880103670 hetcoryluscollege@attendiz.nl logo-somtoday

Corona update:
02-04-2020 12:00 uur

Beste leerlingen en ouders,

In onderstaande brief kunnen jullie lezen over de verlenging van het sluiten van de Attendiz scholen. Leest u deze brief goed door.

Brief

 

 

_________________________________________________________________________

Corona update:
25-03-2020 16:00 uur

Betreft: Terugblik

Enschede, 25 maart 2020

Beste leerling, ouder(s), verzorger(s),

Er is inmiddels zoveel gebeurd in Nederland, dat alles al weer ver achter ons lijkt te liggen, maar niets is minder waar. Het is pas anderhalve week geleden dat we op zondag 15 maart hoorden dat alle scholen zouden sluiten. En wat is er in die anderhalve week veel gebeurd dat ons ‘gewone leven’ volledig op z’n kop heeft gezet.

Als school zijn wij maandag 16 maart direct aan de slag gegaan met het organiseren van het afstandsonderwijs. Woensdag 18 maart konden er leermiddelen uit de kluisjes worden gehaald en donderdag 19 maart gingen de lessen online. Waar het afstandsonderwijs voor de één probleemloos kon worden opgestart, leverde het voor een ander grote problemen op. Onzekerheid, hoe gaat het precies, kan ik het wel…..alles is toch weer anders en helemaal nieuw. Met elkaar, leerlingen, ouders, verzorgers en het team stonden we voor deze grote uitdaging. En met elkaar hebben we het afstandsonderwijs een goede aftrap gegeven.

Ondertussen stonden onze leerlingen uit 4TL weer voor nieuwe uitdagingen. De scholen gingen sluiten, maar halverwege de week kwam het nieuws dat de schoolexamens toch door mochten gaan. En dat betekende weer schakelen met elkaar. Alles stond al in de startblokken voor een succesvolle laatste toetsweek voor 4TL, toen deze week het bericht kwam dat de schoolexamens voor Attendiz toch niet door mochten gaan. Veiligheid voorop, voor leerlingen en medewerkers. En als klap op de vuurpijl kwam dinsdag 24 maart het bericht dat de centrale examens niet door zullen gaan. Voor alle leerlingen uit klas 4 (bbl-kbl-tl) gaan de schoolexamens leidend worden in hun examenjaar. Wat een bijzondere situatie is dit. De diploma’s die behaald gaan worden in 2020 zullen altijd diploma’s blijven met een verhaal.

Beste leerlingen, ouders, verzorgers, wij willen jullie enorm bedanken voor de wijze waarop jullie samen met ons het afstandsonderwijs mogelijk maken. De wijze waarop we op deze nieuwe manier van onderwijs verzorgen elkaar toch goed kunnen vinden en de lijntjes kort kunnen blijven. We weten elkaar te vinden en dat is in deze bizarre tijden toch een groot goed. Als er vragen zijn of suggesties om het afstandsonderwijs nog verder te verbeteren, schroom niet, laat het gerust weten aan de mentoren.

Tot slot spreken we de wens uit dat iedereen gezond blijft. Volg alle richtlijnen goed op. Pas goed op jezelf en op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Team Het Corylus College

 

 

_________________________________________________________________________

Corona update:
23-03-2020 21:30 uur

Beste leerlingen en ouders van klas 4T,

In onderstaande brief kunnen jullie lezen dat de SE’s van klas 4T afgelast zijn. Leest u deze brief goed door.

Brief

 

 

_________________________________________________________________________

20-03-2020 15:30 uur

Beste leerlingen,

Onderstaande brief is geschreven voor alle jongeren van Enschede. Uit naam van de burgemeester Onno van Veldhuizen.

Brief

 

 

________________________________________________________________________

virus

Update Coronavirus:

20-03-2020 08:00 uur

Beste ouder(s), verzorger(s),

We realiseren ons dat de genomen maatregelen i.v.m. het Corona virus impact kunnen hebben op de thuissituatie. Wellicht kunnen onderstaande artikelen helpend zijn.

GMD5 WHITEPAPER – Thuis zonder vakantie
GMD5 FREE – Dagstructuur thuis zonder vakantie

Met vriendelijke groet,
Team Penta College & Team Het Corylus College

 

Update Coronavirus:

18-03-2020 08:00 uur

Gistermiddag heeft de minister van OCW een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de maatregelen examens VO vanwege het Corona-virus.

De kern van de boodschap is dat de (school)examens (PTA’s) vooralsnog zullen doorgaan. Dat vinden wij een goed bericht.

Als school ontvangen wij nadere RIVM-richtlijnen van de overheid voor het organiseren van onderwijs- en examenactiviteiten. Zodra die binnen zijn, gaan we aan de slag om dit uit te werken voor onze leerlingen.

Voor het weekend ontvangen onze examenleerlingen /ouder(s) /verzorger(s) meer informatie hierover.

Ons streven is om de geplande toetsen voor eindexamenleerlingen volgende week weer te laten starten. Definitieve berichtgeving over de geplande toetsen volgt zo spoedig mogelijk.

Team Penta College & Team Het Corylus College

 

17-03-2020 15:00 uur

Extra bericht ophalen boeken

 

Beste leerling, ouder(s), verzorger(s)

Gisteren is er een bericht uitgegaan over het ophalen van de leermiddelen uit de kluisjes.

We hebben gekozen voor een rooster per klas, om de situatie zo veilig mogelijk te houden.

Echter, mochten er leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) zijn die op dit moment verdachte klachten hebben (hoesten, koorts, verkouden, spierpijn), dan aan hen het dringende verzoek morgenochtend te bellen met onze administratie. Er zal dan een afspraak met u worden gepland om de leermiddelen te halen, buiten het rooster om. Vanaf 8.00 uur is de school bereikbaar.

Penta College is bereikbaar op 088 020 3704
Het Corylus College is bereikbaar op 088 010 3670

Team Penta College & Het Corylus College

 

 

17-03-2020 08:00 uur

Eindexamens

In de loop van de week verwachten we vanuit de overheid meer informatie te krijgen over maatregelen ten aanzien van de schoolexamens (SE of PTA genoemd) en de eindexamens. Natuurlijk brengen we jullie daarvan tijdig op de hoogte.

Vooruitlopend hierop willen we eindexamenleerlingen op het volgende wijzen: In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer schoolexamens of centrale examens worden uitgesteld. Dit kan betekenen dat mogelijk het eerste en tweede tijdvak verschuiven.

Een dergelijke officiële regeling is altijd een maatregel van het Ministerie en geldt dan ook voor alle eindexamenleerlingen. We hopen van harte dat het niet nodig zal zijn, maar willen onze eindexamenleerlingen adviseren in de periode tot de zomervakantie (start maandag 6 juli) geen vakanties te boeken.

 

16-03-2020 14:00 uur

Betreft: Informatie Afstandsonderwijs

 

Beste leerling, ouders(s), verzorger(s),

Gisteren heeft u een mail ontvangen, omtrent de tijdelijke sluiting van scholen in Nederland.
Dat vraagt om aanpassingen rond het aanbieden van lessen. Deze aanpassing hebben wij gevonden in het zogenaamde ‘afstandsonderwijs’.

Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om het afstandsonderwijs voor onze school startklaar te maken. Om het maximale uit het afstandsonderwijs te halen, is het belangrijk dat onze leerlingen hun boeken, werkboeken en/of andere leermiddelen thuis hebben. We zijn ons ervan bewust dat enkele leerlingen deze materialen nog in hun kluisje hebben liggen. In de aanloop naar een goede start, stellen wij woensdagochtend voor deze leerlingen de school open om deze materialen op te halen. Gezien de ernst van de situatie zal dit middels een rooster gaan plaatsvinden. Voor iedere klas wordt twintig minuten ingeroosterd. Dit om te voorkomen dat er grote groepen tegelijk in school zijn.

We hanteren onderstaand rooster:

Klas:       Tijd: 

1B           09.00  – 9.20

1K          09.20  – 9.40

1T          09.40  – 10.00

2B          10.00  – 10.20

2K          10.20  – 10.40

2T          10.40  – 11.00

3BK        11.00  – 11.20

3T          11.20  – 11.40

4BK        11.40  – 12.00

4T          12.00  – 12.20

 

Helaas heeft het sluiten van de scholen ook gevolgen voor de SE week van onze leerlingen uit 3BK, 3TL en 4TL. Deze SE week komt te vervallen. Aangezien we niet exact weten wanneer de scholen weer opengaan, kunnen we op dit moment geen uitsluitsel geven over het al dan niet inhalen van deze gemiste SE week.

Morgen ontvangt u van ons een vervolgbericht. In dit bericht ontvangt u nadere informatie omtrent het afstandsonderwijs. Tevens kunt u de meest recente informatie omtrent de maatregelen rond het coronavirus op onze website teruglezen.

We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Team Het Corylus College

 

 

15-03-2020 20:00 uur

 

Aan alle ouders en verzorgers van leerlingen van Stichting Attendiz
Betreft: Sluiting scholen van Attendiz

 

Geachte ouder/verzorger,

De regering heeft vandaag besloten om alle scholen in Nederland te sluiten van maandag 16 maart t/m maandag 6 april. Dat geldt ook voor de scholen van Attendiz. Deze landelijke maatregel betekent dat uw dochter/zoon vanaf morgen niet meer naar school kan. Wij spannen ons maximaal in om de gevolgen ervan, binnen de mogelijkheden die we als Attendiz hebben, zoveel als mogelijk te beperken. Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor de situatie. Met elkaar moeten we proberen de komende periode zo goed mogelijk door te komen. Daarbij staat de gezondheid van ons allen voorop.

 

Ik vraag uw aandacht voor de volgende punten:
Opvang van leerlingen
Het besluit van de regering heeft als consequentie dat u in beginsel zelf de opvang voor uw dochter/zoon moet regelen. Voor ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep (zie lijst RIVM) zullen wij, in lijn met de maatregelen van de regering, voorzien in opvangmogelijkheden. Ook in andere situaties, waarbij opvang grote problemen veroorzaakt, willen wij graag met u bekijken of en in hoeverre opvang op één van onze scholen mogelijk is. Mocht dat het geval zijn, dan kunt u hierover contact opnemen de schoolleiding.

Continuïteit van onderwijs
Ook al zijn onze scholen dicht, Attendiz streeft in deze periode naar zoveel mogelijk continuïteit van het onderwijs aan uw dochter of zoon. Dit geldt uiteraard voor leerlingen die dit jaar eindexamen/eindcito doen, maar we willen het onderwijs voor de andere leerlingen ook graag zoveel waar mogelijk continueren. Dat betekent dat er geen fysiek onderwijs meer gegeven wordt en we zoveel mogelijk overgaan tot (met name digitaal) afstandsonderwijs. Afgelopen week zijn schoolleiding en teams al begonnen om zich hierop voor te bereiden maar het vraagt nog wel tijd voor goede afstemming en inrichting. Zodra hierover meer bekend is, ontvangt u hierover bericht via de schoolleiding.

Voor eindexamenleerlingen worden specifieke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw dochter/zoon gewoon zijn examen kan doen. Daar zetten wij op in. Hierover wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Zodra er nieuwe maatregelen worden getroffen informeren wij u hierover uiteraard zo snel mogelijk. We hopen dat met deze maatregelen het gezondheidsgevaar wordt ingedamd en we zo snel mogelijk tot een normale situatie komen zodat we uw dochter of zoon gewoon weer op school kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet
Paul Overakker
Bestuurder

Het Corylus College

Hieronder een korte uitleg over de naam van onze school.
Corylus is de Latijnse naam voor hazelaar. De hazelaar is de boom van de kennis en de wijsheid en in sommige culturen staat de hazelaar symbool voor buitengewoon, charmant en begripvol. Buitengewoon willen we als school zijn in de benadering van onze leerlingen. Een benadering passend bij de leerlingen, die volwassenheid uitstraalt en die zich kenmerkt door ‘charme’ en begrip en  ook dat de leerlingen leren ‘charme’ en begrip op te brengen voor de ander. Daarvoor is het van belang dat de leerlingen stevig in hun schoenen komen te staan, als een krachtige boom die met haar wortels stevig  in de grond staat om op die wijze  energie (kennis) op te kunnen nemen. Daarvoor is ook zonlicht nodig die de positieve benadering binnen de school symboliseert.

In het logo zijn de kenmerken van de school weergegeven: De denkwolk symboliseert de kennis en de wijsheid. De stam en de takken zijn vertaald naar een hand. Een hand die de positieve benadering naar de leerlingen verbeeldt: openheid, een handreiking en groei.  Tezamen vormen de twee onderdelen een vereenvoudigde grafische Corylus.

HET LAATSTE NIEUWS

Back To Top
Zoeken