skip to Main Content

0880103670 hetcoryluscollege@attendiz.nl logo-somtoday

schoolgids

Onze schoolgids is opgeknipt in drie delen, In deel A geven we praktische informatie over de school.
Deel B geeft achtergrondinformatie over toelating, doelstellingen en meer.
In deel C vertellen wij u over de opbrengsten van onze school. 

schoolPLAN

Dit schoolplan maakt duidelijk waar onze school op dit moment staat en geeft onze koers weer voor de komende vier jaar. In dit document staat beschreven wat wij als school willen realiseren met ons onderwijs

S(CH)OP

S(CH)OP

Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld.

Meldcode

Meldcode

Organisaties zijn verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt deze hier downloaden.

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

In dit invulprotocol beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Documenten Attendiz

Documenten Attendiz

Via onderstaande link gaat u naar een overzicht van de documenten die ook op de website van Attendiz staan en voor alle scholen van Attendiz gelden.

Formulieren

Formulieren

Wij dienen toestemming voor afspraken te verlenen en ze vast te leggen in ons absentiesysteem. Gebruik dit formulier voor de aanvraag.

Formulier T.b.v. Toelaatbaarheid

Formulier t.b.v. toelaatbaarheid

Informatie t.b.v. aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring VSO (TLV)

Back To Top
Zoeken