Leerlingvolgsysteem

Sinds schooljaar 2016-2017 zijn wij overgestapt op een digitaal leerlingvolgsysteem. Voor leerlingen die de diplomagerichte leerroute (VMBO) volgen betekent dit dat zij ingevoerd in SOMtoday.
Op die manier kunnen leerlingen en ook u als ouder/verzorger een aantal onderdelen volgen in het systeem, bijvoorbeeld de cijferlijst. Heeft u vragen over SOMtoday, neemt u dan contact op met de beheerder (richard.kleinsman@attendiz.nl).

SOMtoday