skip to Main Content

0880103670 hetcoryluscollege@attendiz.nl logo-somtoday

Praktische informatie

Ziekte van de leerling, wat te doen?

Kan uw kind wegens ziekte niet naar school komen? Meld u dit dan ’s ochtends aan ons, bij voorkeur tussen 8:15 uur en 8:30 uur. Ons telefoonnummer is 0880-103670. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat wij contact met u opnemen. Dat doen wij wanneer wij van mening zijn dat uw kind te ziek is om op school te zijn. Een school is niet berekend op de opvang van zieke kinderen.

Foto’s

Het komt voor dat wij foto’s maken van onze leerlingen, bijvoorbeeld wanneer zij aan het werk zijn in de klas of tijdens een uitstapje. Deze kunnen op onze website of in onze schoolgids worden geplaatst. Ze kunnen ook intern worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een diapresentatie tijdens een ouderavond. Wilt u niet dat uw kind gefotografeerd wordt dan kunt u dit kenbaar maken bij de mentor van uw kind aan het begin van het schooljaar.

Gymnastiek

De leerlingen krijgen volgens het rooster gymnastiek. Tijdens de gym worden er sportkleding en sportschoenen gedragen. Voor het opfrissen na de gym is een handdoek en deodorant (graag een roller) aan te bevelen.

Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is het uitgangspunt van onze school. Er zijn echter situaties te bedenken (denk aan een ouder die geen gezag heeft over zijn of haar kind), die dit moeilijk maken. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt die in een protocol staan. Dit protocol kunt u vinden op de website van Attendiz.

Back To Top
Zoeken