skip to Main Content

0880103670 hetcoryluscollege@attendiz.nl logo-somtoday

Visie en Missie

De missie van onze school

Als onderdeel van Attendiz en aansluitend bij de missie van Attendiz wil het Corylus College maatwerk en expertise leveren voor de leerlingen. Hiermee wil Het Corylus College samen met de andere onderwijsinstellingen in de regio invulling geven aan een sluitend onderwijs- en ondersteuningsaanbod.

De visie van onze school

Het Corylus College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Enschede. Het Corylus College levert onderwijsarrangementen op maat voor leerlingen op praktijkniveau en op VMBO-niveau met als doel leerlingen uit te laten stromen naar een passende vervolgplek.

 • De visie van Het Corylus College bestaat uit de volgende kernpunten: Bij ons staat de leerling centraal.
 • Het pedagogisch klimaat garandeert veiligheid voor iedereen die bij de school betrokken is.
 • Wij zorgen voor een leeromgeving die inspeelt op de behoeften van mogelijkheden van onze leerlingen.
 • Het leveren van onderwijskundig maatwerk is wat ons betreft de enige manier om onze leerlingen tot competentie, autonomie en relatie te brengen.
 • Het Corylus College wil met de inrichting van het onderwijs aansluiten bij enerzijds de mogelijkheden van de leerlingen en anderzijds bij de eisen van de samenleving.
 • Het Corylus College kan de haar gestelde taken alleen met succes volbrengen indien alle medewerkers getuigen van een grote mate van professionaliteit.
 • Het Corylus College hecht aan goed contact met ouders/verzorgers.
 • Hoogwaardige leerlingenondersteuning is voor de leerlingen een randvoorwaarde om te komen tot maximale individuele ontplooiing. Bij ons geldt: “De leerling centraal, de
  leerkracht/mentor als spil en de specifieke deskundige als ondersteuner”.
 • Het Corylus College ziet zichzelf als schakel in de keten van onderwijs en jeugdzorg en wenst deze rol als ketenpartner waar te maken.
 • Kwaliteit is waarmaken wat je belooft. Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

DURVEN…? DOEN!
Vanuit een veilige en vertrouwde basis
en met lef de toekomst in.

Back To Top
Zoeken