skip to Main Content

0880103670 hetcoryluscollege@attendiz.nl logo-somtoday

Wat maakt ons bijzonder

Het Corylus College heeft een aanpak voor leerlingen die problemen ondervinden vanuit een autisme spectrum stoornis, een angststoornis, sociaal- emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Die aanpak bestaat uit het bieden van structuur, duidelijkheid en veiligheid. Elke klas heeft een mentor en er zijn weinig wisselingen van leraren. Zowel cognitief als sociaal emotioneel is er mogelijkheid tot extra ondersteuning.

Leerlingen die dyslexie hebben krijgen hun eigen plan van aanpak waarin de onderwijsbehoeften worden benoemd. Zo biedt de school aan om op een laptop, meegebracht door de leerling, te werken waarop alle boeken voor de leerling staan.

In het eerste en tweede leerjaar wordt de training Rots en Water aangeboden. Het Rots en Water-programma richt zich op de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden en bewustwording in het algemeen en kan worden samengevat onder de noemer Sociale Competentie Training.

Back To Top
Zoeken